DODATNE DEJAVNOSTI

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost, ki ne sodi v kurikul vrtca ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. Dodatne dejavnosti so namenjene otrokom, ki so že vključeni v vrtec. Programi se izvajajo v praznih prostorih vrtca po 15. 00 uri od oktobra do maja. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši v celoti. Prijave sprejemajo izvajalci in starše seznanijo s programom. Enote izvajalcem različnih programov nudimo v uporabo prostore. Izvajalci z vrtcem sklenejo pogodbo o najemu prostora.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okrožnici (28. 6. 2007) opozarja na ravnanje vrtca ob prevzemu odgovornosti za otroka glede vključitve v dodatni program zunanjega izvajalca:

  • Otroci, katerih starši so se odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti.
  • Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj.Odgovornost prevzamejo starši in izvajalec za čas, ko se i
  • zvaja dodatna dejavnost in do odhoda otoka domov.
  • Starši napišejo izjavo vzgojiteljici oddelka, da dovolijo, da otroka iz oddelka odpelje izvajalec programa.

 

 

Dodatne dejavnosti so bodo izvajale v izbranih prostorih vrtca v popoldanskem času v tečajniški obliki.

 

OBVESTILO O ZAČETKU IZVAJANJA DODATNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Zunanji ponudniki za izvajanje popoldanskih dodatnih dejavnosti

Urnik enota Čenča

Urnik enota Biba

Urnik enota Biba Lek

Urnik enota Palček

Vadba Specialni telovaj