Skip to content

DODATNE DEJAVNOSTI

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost, ki ne sodi v kurikul vrtca ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. Dodatne dejavnosti so namenjene otrokom, ki so že vključeni v vrtec. Programi se izvajajo v praznih prostorih vrtca po 15. 00 uri od oktobra do maja. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši v celoti. Prijave sprejemajo izvajalci in starše seznanijo s programom. Enote izvajalcem različnih programov nudimo v uporabo prostore. Izvajalci z vrtcem sklenejo pogodbo o najemu prostora.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okrožnici (28. 6. 2007) opozarja na ravnanje vrtca ob prevzemu odgovornosti za otroka glede vključitve v dodatni program zunanjega izvajalca:

 • Otroci, katerih starši so se odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti.
 • Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj.Odgovornost prevzamejo starši in izvajalec za čas, ko se i
 • zvaja dodatna dejavnost in do odhoda otoka domov.
 • Starši napišejo izjavo vzgojiteljici oddelka, da dovolijo, da otroka iz oddelka odpelje izvajalec programa.

V šolskem letu 2019/2020 bodo staršem ponujeni naslednji dodatni programi:

 • plesna dejavnosti »Plesno mesto« - izvajalec Plesno mesto d.o.o. (za otroke stare 3-6 let),
 • športne dejavnosti »Linda šport« – izvajalec Linda Perko s.p. (za otroke stare  3-6 let),
 • športne dejavnosti »Bleščica« – izvajalec Športni klub Bleščica (za otroke stare 4-6 let),
 • košarka »Košarkarski vrtec Globko« - izvajalec Gašper Kromar (za otroke stare 3-6 let),
 • jezikovni tečaj (angleščina) – izvajalec ABIS (za otroke stare 4-6 let),
 • jezikovni tečaj (španščina, nemščina) – izvajalec Pionirski dom (za otroke stare 4-6 let),
 • pravljična joga – izvajalec Maja Podpečan Mali Ganeša s.p. (za otroke stare 3-6 let),
 • klasični balet za otroke – izvajalec KUD Wolfy (za otroke starosti 3 – 5 let let).

Dodatne dejavnosti se bodo izvajale v izbranih prostorih vrtca v popoldanskem času v tečajniški obliki. Starši bodo pokrili vse stroške v zvezi z izbrano dodatno dejavnostjo preko pogodbe, ki jo bodo podpisali z zunanjim izvajalcem, prijavo bodo izvedli v elektronski obliki neposredno pri ponudniku dejavnosti. Zunanji izvajalec bo prevzel vso odgovornost za varnost otrok od trenutka, ko jih bo prevzel. Zunanji izvajalec otrok po končani dodatni dejavnosti ne bo mogel več vrniti v varstvo vrtca. Izbrani zunanji izvajalec bo poravnal stroške za najem prostorov vrtca, za namen izvajanja dodatne dejavnosti po sklenjeni pogodbi med vrtcem in zunanjim izvajalcem.

Dodatne dejavnosti se bodo izvajale v primeru zadostnega števila prijav.

 

Ponudba dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2018/19.

Obvestilo o začetku izvajanja dodatnih dejavnosti.

Urnik Biba.

Urnik Lek.

Urnik Palček.

Urnik Čenča.