DODATNE DEJAVNOSTI

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost, ki ne sodi v kurikul vrtca ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. Dodatne dejavnosti so namenjene otrokom, ki so že vključeni v vrtec. Programi se izvajajo v praznih prostorih vrtca po 15. 00 uri od oktobra do maja. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši v celoti. Prijave sprejemajo izvajalci in starše seznanijo s programom. Enote izvajalcem različnih programov nudimo v uporabo prostore. Izvajalci z vrtcem sklenejo pogodbo o najemu prostora.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okrožnici (28. 6. 2007) opozarja na ravnanje vrtca ob prevzemu odgovornosti za otroka glede vključitve v dodatni program zunanjega izvajalca:

  • Otroci, katerih starši so se odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti.
  • Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši in izvajalec za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost in do odhoda otoka domov.
  • Starši napišejo izjavo vzgojiteljici oddelka, da dovolijo, da otroka iz oddelka odpelje izvajalec programa.

 

 

Dodatne dejavnosti so bodo izvajale v izbranih prostorih vrtca v popoldanskem času v tečajniški obliki.

 

Obvestilo o začetku izvajanja dodatnih dejavnosti v šolskem letu 2023/24

Kontaktni podatki zunanjih ponudnikov za izvajanje dodatnih dejavnosti

Urnik enota Čenča

Urnik enota Biba

Urnik enota Biba Lek

Urnik enota Palček