EKO VRTEC

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojno-izobraževalni program aktivno sodelovanje na različnih nivojih lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja. Vrtec ima ZELENO ZASTAVO, kot najvišje priznanje oz. prepoznavni znak, da sodeluje in je del programa EKOVRTEC.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Vir: http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/

38930bc3-8dcd-4ea5-8992-335477f58039

V nacionalni projekt Eko šola se je naš vrtec vključil v šolskem letu 2009/2010. Vsako leto si izberemo vsaj eno temo znotraj Zgodnjega naravoslovja. Letos smo si izbrali Prehrana, gibanje in zdravje in Deževnik od blizu. Vključujemo se tudi v druge projekte kot so Podnebne spremembe, Biotska raznovrstnost, Deževnik od blizu ipd. Velik pomen pripisujemo ločevanju odpadkov, varčevanju z energijo, opazovanju narave in ozaveščanju o podnebnih spremembah… Sodelujemo na raznih natečajih, tudi za kreativne izdelke. Otroke želimo že od malih nog navaditi na skrbno ravnanje z vodo, elektriko, ločevanje odpadkov, skrbeti za živali in rastline. Otrokom z zgledom želimo pokazati, da moramo vsi skrbeti za naš planet.

Povezujemo in sodelujemo s starši in širšim okoljem. Starši nam s pomočjo čistilnih akcij pomagajo skrbeti za vrtčevsko okolje in vsa igrišča. Če imajo možnost, se dogovorijo z zunanjimi izvajalci, ki pridejo v vrtec predstaviti učno vsebino otrokom. Z veseljem so tudi spremljevalci, ko gremo na ogled kmetij, muzejev… . Zunanji izvajalci, s katerimi sodelujemo so Ljubljanski potniški promet, kmetije, muzeji, zbirni centri ipd. se na sodelovanje vedno odzovejo pozitivno  in tako omogočijo otrokom  učenje vsebin na zabaven in praktičen način, da jih otroci lažje razumejo. Omogočili so nam ogled avtobusne garaže, delavnico in pralnico, vožnjo z ljubljanskim Kavalirjem, ogled kmetij in skrb za živali, jahanje konjev itd.
Vsaka enota ima eko kotiček, s katerim obiskovalce vrtca seznanimo, kaj vse v sklopu eko vrtca počnemo. V kotičku so plakati, otroški izdelki iz Kems in druge odpadne embalaže, pohvale in nagrade iz raznih natečajev… .

V vrtcu pogosto sodelujemo tudi pri dobrodelnih akcijah. Z zbiranjem zamaškov smo pomagali otrokom pri nakupu medicinske opreme. Načrtujemo tudi izmenjevalnico rabljenih oblačil in obutve in na ta način pomagamo otrokom,njihovim družinam in posledično tudi okolju.

Projekt povezujemo z različnimi področji kurikula in načrtujemo najrazličnejše dejavnosti pri tem pa izhajamo iz interesa otrok. Predstavljamo vam nekaj primerov dobre prakse, pri katerih so otroci uživali in se skozi zabavne vsebine ogromno naučili.