Skip to content

FIT VRTEC

Mednarodni projekt »Fit Slovenija« je projekt za promocijo gibalno-športnih aktivnosti za zdravje otrok ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev. Projekt je integriran v redni program, v vadbene ure in druge oblike gibalnih vsebin. Pri vadbi se upoštevajo Fit načela igre kot osnovne metode dela, kakovosti gibanja, postopnosti, zaporedja in cikla, zmernosti, do načel pestrosti, zabave, timskega dela, kar je osnova, da se otroci razvijejo v zdrave, samostojne in pozitivno naravnane osebnosti.