IZJAVA O DOSTOPNOSTI

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Vrtca Najdihojca, ki se nahaja na spletnem naslovu https://najdihojca.si.

Vrtec Najdihojca se zavezuje omogočati spletno stran https://najdihojca.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na vrtčevski spletni strani dodali nov vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko:

 • spremenijo pisavo,

 • povečajo velikost besedil,

 • spremenijo kontrast barv na spletišču,

 • ustavijo premike in

 • uredijo besedilo, tako da so vse povezave podčrtane.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA , ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. 

Stopnja skladnosti

Spletišče Vrtca Najdihojca je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 

zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Vrtca Najdihojca nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.


Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,

 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),

 • različne kompleksne tabele s podatki,

 • organigrami,

 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,

 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov vrtec@najdihojca.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.mju@gov.si

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 16.11.2020 na podlagi samoocene.

Vrtec Najdihojca
Gorazdova ulica 6
1000 Ljubljana
vrtec@najdihojca.si
https://najdihojca.si