Mednarodni projekt Erasmus + KA2 C.L.E.V.E.R.

Projektno izobraževanje pri nas
Partnerski obisk v Najdihojci od 15.-21.oktobra 2017

Organizator četrtega mednarodnega izobraževalnega srečanja je bil naš vrtec Najdihojca Ljubljana. Srečanje je potekalo od 15.-21.oktobra 2017. Gostili smo 23 učiteljev in vzgojiteljev iz partnerskih držav. Namen srečanja je bil predvsem spoznati vrsto in način vzgoje ter slovenski nacionalni predšolski kurikulum ter preizkusiti se v poučevanju angleškega jezika v naših skupinah otrok, starih od 4-6 let.

V okviru projekta smo predstavili tudi znamenitosti Slovenije. Obiskali smo Kranjsko Goro, Bled ter Kekčevo deželo in predstavili model poučevanja doživljajske pedagogike kot pogosto uporabljene metode dela pri nas.

Predstavili smo tudi ostale naravne in zgodovinske znamenitosti naše dežele, kot so Postojnska jama, Predjamski grad in slovenska obala.

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Ljubljana in predavateljico Nino Mlakar smo pripravili za vse udeležence srečanja strokovno predavanje na aktualno temo z naslovom «Vloga socialnega in čustvenega učenja kot načina preprečevanja nasilnega vedenja otrok«. V času projektnega srečanja so potekali tudi sestanki koordinatorjev projekta iz članic partneric CLEVER, z namenom evalvacije dosedanjega dela, dorekli pa smo tudi potek nadaljnega dela znotraj projekta ter začeli s pripravami na naslednje projektno srečanje, ki bo potekalo na Portugalskem v mesecu januarju 2018.

Povratne informacije udeležencev projektnega srečanja pri nas so bile visoko pozitivne. S tem smo dobili tudi potrditev o visoki kakovosti predšolske vzgoje v našem vrtcu in predšolskih izobraževalnih ustanovah v Sloveniji nasploh.

Newsletter from Slovenia.

Erasmus + Mednarodni projekt Šolska Partnerstva
C.L.E.V.E.R. Children Learn English Very Easily and Rejoice

Naš vrtec se je v tem šolskem letu vključil v dveletni mednarodni projekt šolska partnerstva programa Erasmus +, z naslovom C.L.E.V.E.R. - Children Learn English Very Easily and Rejoice. V partnerski mreži je skupaj devet vrtcev in šol iz devetih evropskih držav, in sicer: Španije, Portugalske, Italije, Turčije, Romunije, Poljske, Latvije, Litve in Slovenije.

Kakovost predšolske vzgoje je v današnjem času zelo pomembna, saj morajo biti otroci pripravljeni za prihodnjost in za boljše prilagajanje zahtevam Evropske Unije. Učenje angleškega jezika je eden od načinov za izboljšanje le- tega. Otroci so sposobni, da sprejemajo novo znanje in jezikovne spretnosti bolje in z večjim uspehom. Privlačen in interaktiven način poučevanja angleščine jih lahko spodbudi, da imajo radi ta jezik in da se ga želijo učiti.
Otroci iz štirih vrtčevskih skupin (Polži- Čenča, Sončki - Lek, Veverice- Kebetova in Kužki- Biba) se bodo učili angleški jezik skozi različne aktivnosti tekom dneva. Enkrat tedensko bo prihajala v skupino tudi učiteljica angleščine.

Glavni cilji projekta so naslednji:
- učenje angleščine s pomočjo sodobnih metod učenja in dela
- uporaba angleščine v različnih aktivnostih tekom dneva
- spodbujanje vzgojiteljev za izboljšanje njihovih jezikovnih in profesionalnih veščin in IKT spretnosti

Prva tema, ki se jo učijo otroci, je POZDRAVLJENi! in PREDSTAVIM SE. Spoznavajo tudi ZEMLJEVID EVROPE in PARTNERSKE DRŽAVE ter njihove ZASTAVE.

V vsaki skupini nastaja ERASMUS + kotiček.

Hello from Slovenia.

Projektno izobraževanje v Italiji

(Istituto Comprensivo “Allende”, Paderno Dugnano, 12. 2. – 18. 2. 2017)

V okviru projekta C.L.E.V.E.R. je bilo tokrat izobraževanje oraganizirano v Italiji, natačneje v mestu Paderno Dugnano. Projektnega obiska sta se udeležili dve strokovni delavki, ki izvajata projekt v oddelku in koordinatorka projekta vrtca.

Projektni obisk je bil skrbno načrtovan in organiziran. V tem tednu smo imeli možnost deliti znanje ter se učiti drug od drugega, hkrati pa podrobneje spoznati zgodivinske znamenitosti  in mesta v Italiji, kot so Benetke, Milano ter Como.

Obiskali smo vrtec “Arcobaleno” ter “Anzio”. Otroci so nas v obeh vrtcih lepo sprejeli in nam zapeli  pesmi v italijanskem ter angleškem jeziku. Vsepovsod so bile vidne aktivnosti, ki potekajo v okviru tega projekta. V mestni hiši nas je prijazno sprejel tudi župan mesta Paderno Dugnano in potrdil, da taki in podobni projekti prispevajo k dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnih sistemov ter spodbujajo povezovanje na evropski ravni.

V tem tednu smo udeleženci pripravili aktivnosti v okviru dveh tem,“Clothes” in “Transport”, ki so potekale nato v oddelkih različnih starosti. Kolegialne hospitacije nasploh prisepevajo k profesionalnemu razvoju posameznika. Opazovanje, učenje drug od drugega ter povratna informacija, pa je še toliko bolj vredna, ker smo v projekt vključeni udeleženci iz različnih držav, z različnimi pristopi k zgodnjemu učenju tujega jezika.

"SOVA" maskota projekta CLEVER

V okviru projekta CLEVER je bila za maskoto izbrana "sova". Otroci iz skupine Veverice (Kebetova) in otroci izu skupine Sončki (Lek) so likovno ustvarjali na temo "sova", pri tem pa spoznali še zanimiva dejstva iz življenja te živali.

Projektno izobraževanje v Španiji
Sevilla, Dos Hermanas, 27.11.-3.12.2016

V času od 27.11. do 3.12. 2016 sta se dve stokovni delavki, ki izvajata projekt CLEVER, udeležili PROJEKTNEGA IZOBRAŽEVANJA (zgodnje poučevanje angleščine) v Španiji-Sevilla, Dos Hermanas.

Partnerska šola "Colegio Gala" je šolski kompleks, namenjen otrokom od 4.-17. leta starosti. Njihov sistem poučevanja temelji predvsem na pristnih dobrih odnosih tako med profesorji kot učenci. Udeleženci smo se preizkusili v različnih metodah poučevanja angleškega jezika tako v vrtcu kot v šoli. Otroci so bili zelo motivirani in pripravljeni na sodelovanje. Domov smo se vrnili obogateni z novimi učnimi izkušnjami ter veliko mero optimizma za delo v naprej.

Skypali smo s prijatelji

V okviru mednarodnega projekta CLEVER se s partnerji iz drugih držav sporazumevamo tudi preko Skypa. Tako smo se v ponedeljek, 19.12.2016, otroci iz skupine Sončki (Lek) povezali preko Skypa s prijatelji iz ostalih partnerskih držav, da bi si zaželeli vesele božične praznike in srečno novo leto. Zapeli smo jim tudi božično pesmico v angleščini.

Transnacionalni obisk v Latviji

V času od 7.6. 2017 do 11.6.2017 sta se dve stokovni delavki, udeležili TRANS NACIONALNEGA OBISKA vseh koordinatorjev projekta v mestu Daugavpils, v Latviji.

V času obiska smo pregledali dosedanje delo vseh projektnih partnerjev iz deveih držav in pripravili smernice in naloge za delo na projektu v prihodnje.

Ogledali smo si vrtec, ki sodeluje v projektu in imeli priložnost preživeti dan z otroki pri njihovih aktivnostih.

Projektno izobraževanje v Romuniji

Ocna Sibiului, 26.3. do 1.4. 2017

V okviru projekta C.L.E.V.E.R sta dve vzgojiteljici obiskali naše partnerje v Romuniji. Obisk je trajal od 26.3. do 1.4. 2017. Nahajali smo se v mestu Ocna Sibiului, gostili pa so nas v šoli Scoala gimnaziala Ocna Sibiului.Vrtec se nahaja v posebni zgradbi poleg šole. Nahaja se v sodobni, prenovljeni stavbi. Igralnice so lepo opremljene, pohištvo je iz naravnega lesa. Nimajo jasličnih oddelkov, eno leto pred vstopom v šolo pa imajo otroci program priprave na šolo.

Gostitelji so bili zelo gostoljubni, predvsem pa so se potrudili pokazati kulturno dediščino. Vse, kar so nam pokazali, je bilo povezano z ljudskimi plesi, narodnimi nošami, ljudskimi pesmimi, muzeji, arhitekturo. Zelo cenijo tradicijo in otroke že od malega vzgajajo v tem duhu. Videli smo triletne otroke v narodnih nošah. V šoli se naju je zelo dotaknila izvedba ljudskih pesmi, ki so jih peli šolarji. Zdelo se nama je neverjetno zrelo. Pozneje so nam pojasnili, da je profesor sam napisal vse priredbe, zbor pa je zmagal na državnem tekmovanju.

Z otroki sva izvedli dejavnost na temo »Šport« v angleškem jeziku. Otroci so radi sodelovali. Pripravili sva predstavo o žogi s Kamišibaj gledališčem in gibalne dejavnosti, pri katerih so se poleg gibanja morali orientirati tudi po navodilih v angleščini: barva, število...

Imeli sva tudi dovolj možnosti videti druge vzgojitelje iz držav partneric pri izvajanju njihovih aktivnosti.

V programu je bila tudi gledališka delavnica. Vzgojitelji smo odigrali predstavo Ostržek. Namen delavnice je bil spodbuditi vzgojitelje, da tudi pri poučevanju angleščine uporabijo gledališke metode.

Mednarodni dan jezikov - English Day, October 2017

V mesecu oktobru so otroci iz projektnih skupin praznovali mednarodni dan jezikov - English Day. Uredili so tudi oglasne deske.