MEDNARODNO POVEZOVANJE

Mednarodni projekti

Kljub sodobnim pedagoškim konceptom, ki so osnova obstoječega slovenskega nacionalnega kurikuluma, se v našem vrtcu zavedamo, kako pomembno je spoznavati še druge koncepte in izvedbene prakse. To poskušamo dosegati tako, da se udeležujemo različnih izobraževanj ter nova znanja nato na različne načine implementiramo v prakso. Da bi lahko presojali kakovost lastne prakse, jo izboljšali in spremembe trajnostno vnesli v izvedbeni kurikulum, so nam dragocena različna povezovanja in usposabljanja tudi izven meja Slovenije.

 

Leta 2012 smo začeli s projektom Comenius in z udeležbo na projektnih obiskih pri partnerjih iz različnih EU držav je več zaposlenih dobilo prve evropske izkušnje. Z njimi so razširili svoja vedenja o izobraževalnih praksah drugod v EU, z osebnimi srečanji ter s spremljanjem neposrednega pedagoškega dela ob opazovanju kolegov iz drugih držav pri njihovem delu z otroki, pa se je še dodatno okrepila motivacija nekaterih, da bi svoje nove izkušnje z EU mobilnostjo nadgradili tudi z drugimi, bolj fokusiranimi in strukturiranimi izobraževanji ter sledenjem na delovnem mestu. S projekti kontinuirano nadaljujemo aktivnosti evropske mobilnosti zaposlenih, ki so se že udeležili različnih strukturiranih tečajev: s področja Montessori pedagogike; Joge za predšolske otroke; uporabe participativnih gledaliških metod pri reševanju konfliktov in drugih socialnih vprašanj, zgodnjega poučevanje tujih jezikov; raziskovali smo ravnotežje med internacionalizacijo kurikula in ohranjanjem nematerialne kulturne dediščine… V šolskih letih 2016/17 in 2017/18 smo sodelovali v Erasmus+KA2 (šolska partnerstva) projektu C.L.E.V.E.R., s pomočjo katerega dvigamo kakovost predšolske vzgoje na področju zgodnjega učenja tujih jezikov ter ponujamo otrokom učenje angleščine na privlačen in interaktiven način, kar smo trajno vključili v izvedbeni kurikulum. V letu 2018 smo zaključili Erasmus+KA1 projekt Bogatim sebe, da bom lahko obogatil svet, ki ključni poudarek namenja razumevanju vrtca kot učeče se skupnosti. V teku sta projekta Novo sreča staro za modro prihodnost in Postajam boljši človek, da bom lahko vrednejši vzornik, kjer raziskujemo nove pristope in tehnologije kot podporo učenju in poučevanju.

 

Naše mednarodne povezave in kakovostno delo so že privabile tudi tuje študente, ki v našem vrtcu opravljajo večmesečno pedagoško prakso. Prav tako sodelujemo v projektu KA102 (PIU). Gostimo dijake iz Turčije na tritedenski pedagoški praksi. Poleg mobilnosti strokovni delavci delujejo tudi na portalu eTwining ter se povezujejo z učitelji iz različnih državah, ki se ukvarjajo s podobnimi pedagoškimi izzivi. Prav tako posamezniki s prispevki sodelujejo na različnih mednarodnih konferencah in posvetih, vrtec pa se na osnovi osebnih poznanstev samostojno povezuje tudi z različnimi izobraževalnimi ustanovami in strokovnjaki tako doma kot v tujini.