O NAS

Spoštovani,

vrtec ustvarjamo vsi mi, ki vsak dan poskrbimo, da se vi, ki nas vsak dan obiščete, počutite dobrodošli, in vsi vi, ki nam prav vsak dan pokažete, da cenite naše delo.

Naš cilj je ustvarjati prijazen in zanimiv vrtec, ki s sodobnimi pristopi ter na temeljih tradicije daje otrokom popotnico za modri jutri.

Otroci imajo pri nas priložnost zadovoljevati svoje potrebe po varnosti, sprejetosti in vključenosti v skupnost, ob naši podpori pa jim je omogočeno iskanje lastne poti ter njihovo zgodnje, aktivno in raziskovalno učenje. Spodbujamo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter samostojnosti, radovednosti in domišljije.

Otrokom ponujamo dejavnosti, ki jim bodo omogočile, da razvijejo znanja, spretnosti, stališča in navade za njihovo nadaljnje življenje in dejavno sodelovanje v družbi prihodnosti.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vam obljubljamo, da bomo skupaj z vami gradili lepe spomine.

Andreja Škvarč, ravnateljica

d0600633-de1d-4bd3-911d-95f6daf78fbb
18e68f41-ecec-4843-ab0e-c3d4abfaf078

Smo javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki želimo ponuditi kakovosten program za otrokov razvoj

Izvajamo javno veljavni program predšolske vzgoje, skladno s Kurikulumom za vrtce (1999) in Letnim delovnim načrtom vrtca.

Sledimo sodobnim konceptom vzgojno-izobraževalnega dela.  V naš vrtec se lahko vključijo otroci stari od 11 mesecev do vstopa v šolo.

Otroci so razporejeni v 49 oddelkov.

Prijetno bivanje in dobro počutje otrok zagotavljamo vsi zaposleni v vrtcu, strokovne delavke in delavci, delavke v računovodstvu in upravi, delavke in delavci v kuhinji, in tehnični delavci in delavke.

Poslovni čas vrtca

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih, po 11, 5 ur dnevno.

Poslovalni čas je daljši od 9-ih ur, zato so otroci pri prihodu v vrtec in pri odhodu iz vrtca združeni v »dežurnih« oddelkih.

V mesecu juliju in avgustu so zaradi manjše prisotnosti otrok in rednih vzdrževalnih del odprte enote Biba, Palček in Čenča. V delovnih dneh med prazniki je odprta enota, ki je kot »dežurna enota« opredeljena v letnem delovnem načrtu.

Program je predviden v trajanju največ 9 ur dnevno in je zajet v poslovalnem času. V času krajših počitnic bomo glede na potrebe staršev, prilagodili odprtost vrtca.

Glede na potrebe staršev Svet vrtca vsako šolsko leto po predhodno opravljeni anketi potrdi poslovalni čas, ki je zapisan v letnem delovnem načrtu vrtca.

f7ca1d86-66af-4695-9d75-896d492f6f24