Skip to content

POLITIKA ZASEBNOSTI

1. Splošno

Vrtec Najdihojca se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo vrtec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Vrtec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu vrtec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov

Vrtec Najdihojca za potrebe opravljanja spletnih storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

- ime in priimek;
- naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
- druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Vrtec Najdihojca ne odgovarja.

3. Piškotki in IP naslovi

Vrtec Najdihojca vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne strani dodeli piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne strani in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Vrtec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne strani, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Vrtec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti vrtec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne strani.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Vrtec Najdihojca je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Vrtec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Vrtca Najdihojca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno stran bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Vrtec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Vrtec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, s katerimi bo uporabnik soglašal. Vrtec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse v vrtcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z vrtcem.

6. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: vrtec@najdihojca.si