PROGRAM NEON

PROGRAM NEON – Varni brez nasilja

neon

Program NEON – Varni brez nasilja je namenjen otrokom v starosti od 4 do 6 let, ki ga v vrtcu izvajajo ustrezno usposobljeni strokovni delavci. V sklopu delavnic se preko igre vlog in uporabe lutk ter spodbujanja aktivne participacije vseh udeleženih otrok, otroci seznanijo s tematiko nasilja (vrstniškega nasilja, nasilja neznane osebe) in spolne zlorabe. Ciljna usmerjenost programa NEON je KREPITEV VAROVALNIH DEJAVNIKOV otrok – kako prepoznati in se ustrezno odzvati na potencialno nevarne situacije, prepoznati pomen podporne pomoči vrstnikov ter kako povedati o svoji stiski ali izkušnji nasilja odrasli zaupni osebi.