PROGRAMI IN VSEBINE

VRSTE PROGRAMOV

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE

Izvajamo:

Dnevne programe v trajanju 6 do 9 ur. Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je 11,5 ur, vendar po zakonu lahko otroci v vrtcu preživijo največ 9 ur.

PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE

Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti, zato v vrtcu oblikujemo:

  • oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let.
  • oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.

Največ oddelkov v vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto.

Oblikujemo tudi heterogene oddelke pri katerih je starostni razpon od 2. do 3. leta, torej otroci od 1. do 3. leta ali od 3. do 6. leta.

Možno je oblikovati kombinirane oddelke. Vanje so vključeni otroci obeh starostnih skupin, najpogosteje stari od 2. do 4. leta, pa tudi od 2. do 6. leta.

d0600633-de1d-4bd3-911d-95f6daf78fbb