ŠOLA ZA STARŠE

Šola za starše

V vsakem šolskem letu v vrtcu v popoldanskem času organiziramo brezplačno Šolo za starše, kjer skupaj s starši razpravljamo o aktualnih temah povezanih z vzgojo, razvojem otroka, odnosi v družini in drugih vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja. Srečanja potekajo v živo ali spletni obliki.

Na šolo za starše povabimo tudi zunanje strokovnjake, ki staršem predstavijo izbrano tematiko. Ob tem pa preko izmenjave mnenj, stališč, postavljanja vprašanj in deljenja izkušenj spodbujamo participacijo vseh udeležencev šole za starše.

Šola za starše v šolskem letu 2023/24:

  • torek, 26. september 2023: MZPM Sašo Kronegger, SPODBUJANJE OTROKOVE SAMOSTOJNOSTI IN PRIVZDIGOVANJE DELOVNIH NAVAD
  • torek, 10. oktober 2023: Gaja Kos,  POMEN BRANJA ZA OTROKE
  • torek, 17. oktober 2023: dr. Janja Drobež, razvojna pediatrinja, ZDRAVNICA SVETUJE…GIBALNI RAZVOJ OTROKA
  • torek, 7. november 2023: MZPM Tanja Povšič, STARŠI SMO OTROKOVO/OTROKOM OGLEDALO – VZGOJA Z ZGLEDOM
  • torek, 28. november 2023: šolska svetovalna služba OŠ H. Smrekar in Božena Stritih, PRIPRAVLJENOST ZA UČENJE IN ŠOLO
  • torek, 16. januar 2024: Božena Stritih: UPORABA ZASLONOV PRI PREDŠOLSKIH OTROCI
  • torek, 30. januar 2024: Maruša Demšar, Božena Stritih: VSTOP V ŠOLO…(informacije glede vpisa, odloga…)