ŠOLA ZA STARŠE

Šola za starše

V vsakem šolskem letu v vrtcu v popoldanskem času organiziramo brezplačno Šolo za starše, kjer skupaj s starši razpravljamo o aktualnih temah povezanih z vzgojo, razvojem otroka, odnosi v družini in drugih vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja. Srečanja potekajo v živo ali spletni obliki.

Na šolo za starše povabimo tudi zunanje strokovnjake, ki staršem predstavijo izbrano tematiko. Ob tem pa preko izmenjave mnenj, stališč, postavljanja vprašanj in deljenja izkušenj spodbujamo participacijo vseh udeležencev šole za starše.

Šola za starše v šolskem letu 2022/23:

September

Starševsko vodenje – kako in zakaj?

Oktober

Razvoj navezanosti

November

Razumeti in pomagati otroku skozi bolečino ločenosti