Skip to content

SVET ZAVODA

Svet zavoda vrtca Najdihojca je sestavljen iz predstavnikov Sveta staršev (3 člani), ustanovitelja (3 člani) ter predstavnikov delavcev vrtca (5 članov).

Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi
  • odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
  • obravnava zedeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, preprezentativni sindikat zaposlenih in Svet staršev.

Zapisniki sveta zavoda

Na podlagi sklepa št. 6, 27. redne seje Sveta zavoda z dne 16.02.2015, objavljamo zapisnike sej Sveta zavoda.

Obveščamo vas, da je bila 12. seja Sveta zavoda Vrtec Najdihojca iz dne, 21.6.2017, nesklepčna.

Seznanjamo vas, da bo zapisnik 13. seje Sveta zavoda Vrtec Najdihojca, iz dne, 21.9.2017, objavljen takoj, ko bo potrjen.

Prenesi