SVET ZAVODA

Svet zavoda vrtca Najdihojca je sestavljen iz predstavnikov Sveta staršev (3 člani), ustanovitelja (3 člani) ter predstavnikov delavcev vrtca (5 članov).

Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi
  • odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
  • obravnava zedeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, preprezentativni sindikat zaposlenih in Svet staršev.

Zapisniki sveta zavoda

Na podlagi sklepa št. 6, 27. redne seje Sveta zavoda z dne 16.02.2015, objavljamo zapisnike sej Sveta zavoda.

Sklep o določitvi cenika za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu

Zapisnik 10. 11. 2023

Zapisnik 3. 10. 2023

Zapisnik 30. 8. 2023

Zapisnik 23. 8. 2023

Zapisnik 5. 7. 2023

Zapisnik 4. 4. 2023

Zapisnik 16. 2. 2023

Zapisnik 11. 1. 2023

Zapisnik 14. 10. 2022

Zapisnik 27. 9. 2022

Zapisnik 9. 9. 2022

Zapisnik 14. 2. 2022

Zapisnik 25. 11. 2021

Zapisnik 10. 11. 2021

Zapisnik 23. 9. 2021

Zapisnik 20. 5. 2021

Zapisnik 23. 3. 2021

Zapisnik 2. 3. 2021

Zapisnik 18. 2. 2021

Zapisnik 5. 1. 2021

Zapisnik 4. 11. 2020