V skupini Metulji (iz enote Lek) je bila rdeča nit meseca aprila pravljica o zelo lačni gosenici, avtorja Erica Carla. Skozi različne dejavnosti smo z otroki spoznali preobrazbo gosenice v metulja, utrjevali poznavanje barv ter različnih vrst hrane, se učili štetja in poznavanja imen dni v tednu, spoznavali različna pravila družabnih iger, se urili v pripovedovanju zgodbe ob slikah in spodbujali razvoj fonološkega zavedanja ter časovne orientacije.
Poleg tega smo veliko časa preživeli na prostem, kjer so otroci pomagali tudi pri urejanju našega vrtička. Sedaj pa komaj čakamo, da nas bodo razveselile sladke rdeče jagode.