Skip to content

Mladi umetniki v skupinah Zajčki, Zmajčki-Biba
V novembru smo veliko ustvarjali: risali smo z voščenkami, mazali s prstnimi barvami, pobarvali ježka in mu nalepili kapo šal in rokavice, risali z brisalcem po listu pobarvanim s črnilom ter barvali smrečice iz zelenih plastenk. Skupaj s skupino Miške smo Izvedli tudi skupno delavnico s starši in otroki, kjer smo iz odpadne embalaže izrezovali zvezde ter okrasili garderobi.