EKO KOTIČEK (ČENČA)

Eko kotiček ima vsak mesec drugačno podobo. Januarja smo se v skupini Sončki in Zvezdice (v sklopu projekta Eko-paket) pogovarjali o pravilnem ravnanju in recikliranju KEMS (Kartonske embalaže za mleko in sokove). Iz nje smo naredili tudi ptičje hišice, ki smo jih obesili na drevesa vrtčevskega igrišča.

Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak). S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les.