ENOTA BIBA – AETERNIA 2

BIBA, Aeternia 2
Zanimalo nas je , kako dolgo je naše igrišče od ene ograje do druge. Odločili smo se, da ga najprej izmerimo kar s koraki in ugotovili, da je dolg 32 odrslih korakov in okoli 60 otroških korakov. Nato smo si ogledali vse vrste metrov, ki smo jih prinesli in izbrali primernega za merjenje dolžine igrišča. Izmerili smo dva metra, nato pa zapičili paličko v zemljo. To smo ponavljali dokler nismo prišli do ograje na drugi strani igrišča. Izmerili smo 21,5 m. Potem smo se igrali in merili še klop, igralo, peskovnik … Bilo je poučno in zabavno.