ENOTA BIBA – AETERNIJA 2

Igrivi vijaki
Tudi z vijaki se lahko igramo, se kaj naučimo o magnetizmu in z vijačenjem vadimo fino motoriko.