ENOTA BIBA: Zmajčki 🐉 in Zajčki 🐰

PLESNO – GIBALNA TERAPIJA IN TERAPEVTSKO JAHANJE

V letošnjem letu nam je ponovno sklad vrtca omogočil, da izvajamo dejavnosti plesno – gibalne
terapije in hipoterapije (terapevtsko jahanje) v CIRIUS Kamnik. Pri plesno – gibalni terapiji se učimo
umirjati ob prijetni glasbi s pomočjo senzornih pripomočkov, učimo se plesanja v koloni, v paru in v
krogu. Ob tem skačemo, se veselimo, pojemo in posnemamo drug drugega. Enkrat na mesec se z
avtobusom odpeljemo v CIRIUS Kamnik, kjer nas pričakata dva konja, ki ju lahko jahamo. Terapevtsko
jahanje nam spodbuja gibanje medenice, vzravnavo trupa in ravnotežje. Otroci se ob tem zelo
sprostimo in občutimo prav prijetno toploto, ki jo oddaja konj.