Ježi iz Bibe starost 4-6 let

V februarju smo spoznavali šege in običaje ter čemu so namenjeni. Podrobneje smo se pogovarjali predvsem o pustu in kurentih, ki smo ga tudi likovno upodobili.
Ker pa se radi med seboj primerjamo in ugotavljamo kdo je višji, najvišji… smo le to preverili s pomočjo merjenja z vrvico in naredili stolpični diagram.
Izdelovali smo si še metre, sami s pomočjo kock merili različne predmete in igrače v skupini…