Lego robotika za strokovne delavce

Lego robotika preko igre spodbuja otroke k raziskovalnemu učenju in logičnemu razmišljanju. Poleg navedenega spodbuja tudi razvoj socialnih veščin, medsebojno sodelovanje in izboljša komunikacijo. Pristop po programu LEGO Education predšolskim otrokom omogoča praktično raziskovanje delovanja strojev oziroma sestavljenih elementov (mehanskih robotov). Naučijo se reševanja problemov preko timskega dela. V tem so se preskusili tudi naši strokovni delavci in pridobljena znanja bodo lahko vnesli v svoje delo z otroki.