OBVESTILO ZA STARŠE – SANACIJA V ENOTI BIBA

Spoštovani starši,
obnovitvena dela v enoti Biba intenzivno potekajo; energetska sanacija objekta se približuje zaključni fazi, v notranjosti objekta pa je obsežna protipotresna sanacija v polnem teku. Kljub velikim prizadevanjem in zares hitremu in zagnanemu delu izvajalcev pa vseh okoliščin sanacije ni bilo mogoče v naprej predvideti. Ob izvajanju del se je namreč ugotovilo, da je vodovod v enoti popolnoma dotrajan. MOL je nemudoma pristopil k sanaciji vodovoda, ki že poteka. V Bibi bo tako v celoti napeljan nov vodovod, popolnoma na novo bo narejeno tudi vseh 18 kopalnic.
Obseg del se je s tem tako povečal, da vsa žal ne bodo končana do 26. avgusta, ko naj bi se vsi otroci vrnili v enoto. V desetih igralnicah, kjer so mlajši otroci, bodo dela končana, v osmih igralnicah, kjer so starejši otroci, pa bodo dela končana predvidoma do konca septembra. Mlajši otroci se bodo 26. avgusta tako lahko vrnili v enoto Biba, starejši otroci pa bodo do končanja del, tako kot v poletnih mesecih, gostovali v drugih enotah. Vsi se bomo potrudili, da bo čas njihovega bivanja v drugi enoti, kolikor bo le mogoče, kratek in prijeten.
Pripravljamo načrt organizacije dela, s katerim boste seznanjeni v prihodnjih dneh. Da bo vse potekalo kar najbolj gladko in boste imeli vse potrebne informacije, vas bodo v kratkem kontaktirale vaše vzgojiteljice.
V kolikor bo prihajalo do kakršnihkoli sprememb, vas bomo o tem nemudoma obveščali.
Tako izvajalci kot zaposleni smo vam neizmerno hvaležni, da nas podpirate v naših prizadevanjih, z vašo strpnostjo pa nam izkazujete podporo. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi zmogli, z optimizmom pa vsi prispevali svoj delež k lepši in sodobnejši Bibi.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, smo vam na voljo:
ga. Mateja Ličen, pomočnica ravnateljice, tel. št. 041 362 355
g. Marko Meglič, koordinator, tel. št. 041 773 082
ga. Andreja Škvarč, ravnateljica, tel. št. 041 690 730