Otvoritev prenovljene enote Čenča

V torek, 21. 5. 2019, smo praznovali za nas dva pomembna dogodka, 70. obletnico Vrtca Najdihojca, enote Čenča in njeno izjemno prenovo.

Prenovljena vila ima bogato zgodovino, od leta 1949 je v vili deloval otroški vrtec z različnimi imeni: Dečje jasli, vrtec Milan Majcen in danes Vrtec Najdihojca, enota Čenča.

Ob častitljivi obletnici smo veseli, da je prenovljena enota Čenča zgleden primer, kako lahko staro arhitekturo gledamo obenem kot ohranjeno arhitekturno dediščino in kot del sodobnega vrtca 21. stoletja.

V letih 2018 in 2019 smo v Vrtcu Najdihojca, enota Čenča izvedli energetsko in celovito sanacijo objekta z ureditvijo kuhinje, petih igralnic, požarnega stopnišča, kletnih prostorov, teras, nadstreškov ter zunanjo ureditev z igriščem za najmlajše otroke in kolesarnico.

Za vse to gre zahvala županu Zoranu Jankoviču in oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, za odlično sodelovanje pri izvedbi investicije Petrolu za energetsko prenovo objekta, g. Andreju Goljarju in njegovim sodelavcem za izvrstne idejne rešitve pri prenovi, vsem izvajalcem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnem zaključku projekta. Še posebej gre zahvala tudi g. Vladu Hutincu in ga. Ireni Bezgovšek, ki sta ves čas prenove skrbela, da so stvari tekle v pravo smer. In na koncu, a nikakor ne zadnjim, gre zahvala vsem zaposlenim, saj bi bile brez njih ideje in načrti neuresničljivi, in staršem, ki so strpno in z razumevanjem spremljali prenovo, nas podpirali ter nam s tem dali vedeti, da delamo dobro in prav.