Plačilo vrtca v času zaprtosti vrtcev

V času zaprtosti vrtca (okrožnica MIZŽ 6030-2/2020 z dne 12.3.2020) so starši opravičeni plačila za vrtec.

Plačila so oproščeni tudi starši, ki bodo koristili nujno varstvo.