ROŽICE🌼🌼,ENOTA BIBA

Oktober v skupini Rože
Do sedaj smo se med seboj že dobro spoznali, vemo, da pripadamo isti skupini in postajamo prijatelji. Spoznali smo igralnico in njene kotičke, še vedno spoznavamo prostore v vrtcu in se družimo z ostalimi vrstniki na terasi. Veliko pojemo, plešemo in še vedno solzice posušimo s tolaženjem v objemu. Počasi osvajamo ritem življenja in dela v vrtcu.