ŠKRATJE V SKUPINI 🦋METULJI🦋 iz PALČKA🧙‍♂️

V mesecu novembru so nas obiskali škratje, ki nas bodo popeljali v praznični december. Spoznavali smo njihovo podobo, njihova bivališča in skrivališča. Skozi gibalne naloge smo jim pomagali opravljati različna dela (prenašanje zlatih kamnov, kopanje zlate rude, hodili na škratovo goro). Preko škratovih iger smo krepili socialne odnose in z likovnimi dejavnostmi izdelali škratove lučke. Spoznali smo škratove pesmi in plese ter se nadvse zabavali.