Skupina Srne iz enote Palček

V povezavi s programom Ekošole smo podrobno spoznali življenje in dom deževnikov ter njihovo pomembnost za naš planet Zemlja, saj igrajo pomembno vlogo pri bogatenju zemlje s hranilnimi snovmi, ki so potrebne za rast rastlin. Otroci, ki so se jih na začetku bali in se jih niso želeli dotakniti, so tekom dejavnosti premagali strah in sami ugotovili, da se jih ni potrebno bati. Skozi vsa področja smo se veliko naučili in skupaj za njih naredili hotel deževnikov.