Šola za starše

Spoštovani starši v šolskem letu 2024/25 šoloobveznih otrok.

V torek, 28. 11. 2023, vas ob 17.00 vabimo v telovadnico vrtca Najdihojca, enota BIBA, na Ljubeljski 16, na predavanje z naslovom PRIPRAVLJENOST OTROKA NA ŠOLO.

Z nami bo svetovalna delavka, psihologinja, Osnovne šole Hinka Smrekarja.

Vljudno vabljeni!
______