V jesenskem času smo Srne iz enote Palček raziskovale sam pojem GOZD. Otroci so v okviru programa Ekošola iz kosov odpadnega kartona sestavljali in nalepili na list papirja iglasto ali listnato drevo, nato pa s prstnimi barvami pričarali jesen na drevesu. Pod mikroskopom so opazovali žile listov, plodove… S skupnimi močmi smo sestavili veliko jesensko drevo, katerega so otroci poimenovali “oče dreves”. Iz jesenskih plodov smo za spontano igro sestavili eko vozila. Za tradicionalni slovenski zajtrk pa smo si polepšali mize s prtički čebelic, ki nas spomnijo na to, kako zelo so čebele pomembne.