TRAJNOSTNA MOBILNOST (MEDVEDKI, ČENČA)

V teh dneh zaključujemo s projektom Trajnostna mobilnost, ki pa je zaradi »drugačnih« razmer v letošnjem letu zahteval veliko mero iznajdljivosti. Projekt je temeljil na spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

Spoznali smo, da avtomobili onesnažujejo zrak in da moramo izbrati trajnostni način prihoda v vrtec (pešačenje/kolesarjenje/vožnja z javnim potniškim prometom). Otroci so pokazali velik interes, k izvedbi projekta pa so pripomogli tudi starši, za kar se jim lepo zahvaljujemo.