Otroci iz skupine Kužki se zelo radi odpravimo v našo telovadnico. Spoznali smo že telovadno orodje
in pripomočke in na njih preizkušamo naše telovadne sposobnosti in spretnosti. Z vsakim obiskom
smo bolj spretni in samozavestni pri gibanju.