VPIS V OSNOVNO ŠOLO 2023/24

Obveščamo vas, da bo vpis v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2023/24 na vseh javnih osnovnih šolah v Ljubljani potekal vsak delovni dan od 14. 2. 2023 do 17. 2. 2023 od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure.

Vpis bo potekal na šoli osebno, izjemoma tudi na daljavo, ob vnaprejšnjem dogovoru staršev s šolo.

Osnovne šole za šolsko leto 2023/24 vpisujejo otroke, rojene v letu 2017.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Glede postopka ugotavljanja pripravljenosti in odložitve šolanja je pristojna šolska svetovalna služba.

Dodatna pojasnila o vpisu otrok lahko dobite na:

– vseh ljubljanskih osnovnih šolah,

– Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL: izobrazevanje@ljubljana.si,

– na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja LjubljanaOtrociOsnovne šole.