smo ob slovenskem kulturnemu prazniku počastili spomin na našega znamenitega pesnika Franceta Prešerna tako, da smo skupaj ustvarili čisto pravo pesem. Najprej smo med sličicami poiskali dve besedi, ki se zaključita na isti zlog, povezali med sabo pripadajoče sličice ter izbrane rime združili v pesmico, ki smo jo poimenovali kar, Smešne rime. Našo pesmico smo tudi zarepali in zapeli ter ji po navdihu dodajali še nove rime.