ZAVEZALČKI (POLŽKI, ČENČA)

Februarja smo praznovali kar 6 rojstnih dni.
Sivilja Dragica nam je prijazno pomagala pri izdelavi darilc.

Letos bodo vsi slavljenci obdarjeni z ZAVEZALCKI, ki otroke spodbujajo k ucenju zavezovanja.

HVALA NASI SIVILJI DRAGICI!