ZELO LAČNA GOSENICA (SONČKI, ČENČA)

V novembru smo se Sončki srečali s pravljico Zelo lačna gosenica. V naravi smo našli čisto pravo gosenico in opazovali njeno gibanje še v igralnici. Živalico smo nato izpustili nazaj v njeno okolje. Večkrat smo se gibali kot gosenice.
Spoznali smo tudi pesmico o gosenici.
Pika na i pa je bila prav gotovo predstava Zelo lačna gosenica v izvedbi strokovnih delavk.