VKLJUČEVANJE ELEMENTOV MONTESSORI, WALDORFSKE IN REGGIO EMILIA PEDAGOGIKE

ELEMENTI MONTESSORI PEDAGOGIKE

 • Uvajanje nekaterih elementov Montessori pedagogike v izvedbeni kurikulum
 • Deluje z rokami in razumom in gradi svoje znanje prek napak in poskusov
 • Otroci čutijo potrebo po ponavljanju, saj jim daje občutek varnosti
 • Otrok lahko svobodno izbere material, sam popravlja svoje napake in si izbira mesto za delo
 • Možnost da svobodno odločajo, kaj želijo početi, svojo svobodo pa uresničujejo z neprestanim trudom
 • Otroci za delo potrebujejo čas. Postopno spoznajo, da je delo čudovita stvar.
 • Pomagajo tudi pri pripravljanju in strežbi kosila ali skrbi za rože

 

ELEMENTI WALDORFSKE PEDAGOGIKE

 • Večji poudarek na ročnih delih in ročnih spretnostih
 • Prednost imajo lesene igrače in igrače iz naravnih materialov
 • Sledenje letnim časom skozi pravljični svet in obujanje starih praznikov (praznik žetve, Gregorjevo, začetek poletja, zime...)
 • Igra z naravnimi materiali

 

ELEMENTI REGGIO EMILIA PEDAGOGIKE

 

 • VPETOST  VRTCA V KULTURO OKOLJA IN V LOKALNO SKUPNOST: vrtec je prostor, ki izraža ter ustvarja kulturo, je živ organizem, odprt v okolje. Iz vrtca se življenje širi v družine ter v mesto, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija.
 • RAZLIČNOST OTROK: velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega posameznega otroka - na otroka gledamo kot na enkraten subjekt s pravicami in ne samo s specifičnimi potrebami.
 • RAZVOJ  IN UPORABA VSEH ČUTOV V SPOZNAVNEM PROCESU: otrok naj bi uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj).
 • SPODBUJANJE IN OMOGOČANJE RAZLIČNIH OBLIK IZRAŽANJA:  zavestno spodbujanje vseh oblik otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, glasba, govor) ter omogočanje, da lahko otrok na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi.
 • PREDNOST UČENJA PRED POUČEVANJEM: v konceptu izhajamo iz stališča, da ne smemo nikoli poučevati otroka v tem, česar se ne bi mogel naučiti sam.
 • KAKOVOSTNA INTERAKCIJA IN KOMUNIKACIJA: pedagoški koncept Reggio Emilia zelo poudarja interakcijo in komunikacijo: druženje, povezovanje in sodelovanje med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu.
 • TIMSKO IN PROJEKTNO DELO: pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za dogodke in pojave v svojem okolju.
 • DOKUMENTACIJA IN ARHIVIRANJE IZDELKOV ŽIVLJENJA IN DELAV VRTCU: dokumentacija vključuje opazovanje, transkripcijo tonskih zapisov in fotografije. Različni materiali, ki nastajajo v vzgojnem procesu otrok oz. prikazujejo ustvarjanje in učenje otrok ter delo in življenje vrtca, so predstavljeni na različnih mestih v vrtcu in izven vrtca.