ZNANJE IN KOMPETENCE ZA 21. STOLETJE

Znanje in kompetence za 21. stoletje

vizija

Pomembno nam je:

  • Učenje osnovnih kompetenc, ki so zaznane kot najpotrebnejša temeljna pridobitev v vzgoji in izobraževanju: pisanje, branje in računanje v skladu s Kurikulomom za predšolsko obdobje.
  • Razvoj transverzalnih/prečnih kompetenc, s posebnim poudarkom na kritičnem in logičnem mišljenju, ustvarjalnosti, motivaciji, vodenju, dajanju pobud, reševanju problemov, oceni tveganj, sprejemanju odločitev, komunikaciji in konstruktivnem obvladovanju čustev ter timskem delu ter sposobnost učenja.
  • Nove tehnologije: Otroke opremljamo z znanji prihodnosti. Želimo jih pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih spodbuditi, da uporabijo vso svojo kreativnosti pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega dela ustvariti okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti.

   Lego robotika (Lego education play) predstavlja eno izmed svetovno vodilnih orodij za poučevanje znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike na eni in programiranja na drugi strani, je alternativni didaktični pristop, ki temelji na aktivnem vključevanju otrok pri pridobivanju znanja in omogoča njegovo trajnost. Zavedamo se, da mora biti znanje, ki ga prenašamo na otroke znanje prihodnosti in da ga moramo na otroke prenašati izključno na praktičen in izkustven način.

 

Izkustvo je v naravoslovju označeno kot kritično mišljenje oziroma kot dejavnost, ki jo opravimo sami z lastnimi rokami in prav kritično mišljenje je ena ključnih kompetenc, ki jo želimo razvijati pri otrocih.

Prav omenjeno dvoje – izkustveno in kritično učenje – je tisto, kar želimo, prek LEGO robotike in uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, spodbujati pri otrocih. Prek aktivnih didaktičnih pristopov želimo v otrocih vzbuditi veselje do pridobivanja novih znanj in jih opremiti s kompetencami za družbo prihodnosti. da bodo imeli poglobljen in pametnejši odnos do tehnologije, računalnikov in spleta.

 

  • Čuječnost je močno in učinkovito orodje za osebnostno rast in psihološko spoprijemanje s težavami. Po velikem razmahu in široki uporabi v tujini se čuječnost vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. Lahko bi jo opisali kot sprejemajoče zavedanje tega, kar doživljamo v sedanjem trenutku. Ko smo čuječni, se kakršnega koli svojega doživljanja preprosto zavedamo, ne da bi ga poskušali spremeniti, se mu izogniti ali mu ubežati.

Številne raziskave, opravljene v zadnjih nekaj letih, so pokazale, da so posledice čuječnosti med drugim izboljšanje počutja in boljša kakovost življenja, zmanjšanje stresa, anksioznosti (tesnobe) in depresivnosti, večja uspešnost na delovnem področju, izboljšanje partnerskih in drugih odnosov, kvalitetnejše starševstvo in vzgoja itd. S pomočjo čuječnosti premagujemo vsakodnevni stres in se tako lažje soočamo z izzivi vsakdana.

Joga za otroke:

  • Preproste metode za sproščanje, umirjanje, poglabljanje dihanja,
  • Dinamične vaje za raztezanje, poglabljanje gibljivosti telesa in sklepov
  • Ozaveščanje svojega telesa in povezovanje s svojim notranjim prostorom
  • Uvajanje starodavne metode joge preko pravljice

 

  • Možgani so od rojstva do približno dvanajstega leta podobni super vpojni gobi. V tem obdobju, še posebno v prvih treh letih življenja, se razvijejo osnove mišljenja, jezika, vida, odnosov, spretnosti in vseh ostalih lastnosti. Po tem obdobju se okno zapre in osnovna zgradba možganov je končana.

 

NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.

 

V programu se dela z vsemi otrok, otrok se ne testira in razločuje, dviga se nivo intelektualnih sposobnosti vseh otrok, izboljšuje se sposobnost za koncentracijo pri kasnejšem učenju, razvija se koordinacija in motorika, razvija se hitrost razmišljanja in sklepanja, vsi otroci imajo koristi, posebej pa nadarjeni otroci, pri katerih program spodbuja razvoj nadarjenosti, povečuje se število nevronskih povezav. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri stopnje. Na prvi stopnji se razvija ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa, na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre otrokom zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni, vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljanje vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke.