GOZDNI VRTEC

Gozdni vrtec

Predšolski otrok je v stalnem stiku z naravo, saj ta obkroža njegovo življenje na vsakem koraku. Tako spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave ter okolje, ki ga obdaja, vključuje v svoje vsakdanje življenje. Majhni otroci doživljajo naravo drugače kot odrasli in vanjo vstopajo na dejavnejši način. Želijo se dotikati, okušati, vonjati, raziskovati in preizkušati. S spodbujanjem naravoslovnih dejavnosti v vrtcu na tak način krepimo otrokovo vključevanje v fizično in socialno okolje ter sposobnost za ustvarjanje zdravega življenjskega okolja in navad.

V Vrtcu Najdihojca se zavedamo, kako pomemben učinek ima na otroka doživetje v naravi, zato otrokom pogosto ponujamo izkušnjo, ki jo prejmejo s konkretnimi doživljaji. Naravo je potrebno doživeti, doživljamo pa jo le, če smo v njej. Biti v naravi pomeni, biti v učilnici vseživljenjskega učenja, v učilnici za trajnostni razvoj. Gozdni vrtec pomeni, da otroci gozd obiskujejo skozi vse leto in tako ohranjajo fizično kondicijo ter v gozdnih igralnicah ustvarjajo, spoznavajo biosfero in se učijo pomembnih socialnih veščin.

Otroci tako vsaj enkrat na teden, namesto v vrtcu, dan preživijo v naravi ter raziskujejo gozd v parku Tivoli, na šišenskem in šentviškem hribu in v Mostecu. Različne aktivnosti se iz igralnic selijo v gozdno učilnico. Na izbranih lokacijah, ki jih izberemo skupaj z otroki, raziskujemo naravo in ustvarjamo gozdne igralnice, izvajamo različne gibalne dejavnosti, se sproščamo in krepimo čuječnost, razvijamo sodelovalne in domišljijske igre, se igramo z naravnim materialom. Pomemben je čas, ki ga preživimo v nestrukturiranem prostoru, saj pri tem spodbujamo kreativnost in iznajdljivost ter ugotavljamo, kako pomembno je sodelovanje,  širimo obzorja, pridobivamo občutek samostojnosti in samozavesti.

Gozd je ob tem tudi okolje v katerem se zaradi večjega prostora zmanjša tveganje za prenos bolezni in ob enem dvigne imunski sistem.

V Vrtcu Najdihojca v gozd načrtno zahajamo vse od leta 2014, v šolskem letu 2017/18 pa smo ustanovili tudi strokovni aktiv na temo gozdnega vrtca, ki zaposlene še dodatno spodbuja, podpira in motivira pri izvajanju dejavnosti v t. i. gozdnih učilnicah. V tem času smo spoznali, da ima gozd pozitivne učinke na otroke in vzgojitelje in da so cilji, ki jih želimo doseči s in za skupino otrok, v naravnem okolju lažje dosegljivi. Vzgojitelj namreč v gozdu lažje krepi potenciale posameznega otroka, raznolike dejavnosti, igra in bivanje v gozdu pa otrokom pomagajo na osebnostnem, socialnem, motoričnem in kognitivnem področju.

Danes je v Vrtcu Najdihojca vse več skupin, ki se pogumno odpravljajo v ta pomembni učni prostor, ki neposredno ponuja naravne zakonitosti in nam nudi doživetja in izkušnje.