SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno ali duševno konstitucijo.

Delo svetovalne službe v vrtcu je namenjeno vsem otrokom. Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu preko treh, med seboj povezanih ter prepletenih osnovnih dejavnosti svetovalne službe, in sicer:

  • dejavnosti pomoči: priprava in vključitev otroka v vrtec, v šolo, posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini  (rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost …)
  • razvojnih in preventivnih dejavnosti: posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, močenja, blatenja, spanja, nemirnost, agresivno vedenje), pomoč pri težavah in motnjah razvoja, spodbujanje nadarjenega otroka …
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

S temi dejavnostmi pomaga vsem udeležencem v vrtcu (vzgojiteljem, otrokom, staršem, vodstvu vrtca) ter z njimi sodeluje na različnih področjih vsakodnevnega življenja in dela v vrtcu.

  • Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine.

 

Svetovalna služba s sedežem na Kebetovi 30:
Božena Stritih, psihologinja
Tel: (01) 519 30 31, 031 686 848
e-pošta: bozena.stritih@najdihojca.si
Uradne ure 07.00 do 15.00 po predhodnem dogovoru.

Svetovalna služba s sedežem na Ulici Alme Sodnik 30:

Maruša Demšar

Tel: 041 690 730

e-pošta: marusa.demsar@najdihojca.si

Uradne ure 07.00 do 15.00 po predhodnem dogovoru.