Mednarodni projekt erasmus KA1 2016-17

Mednarodni projekti

Vrtec v mednarodnih projektih sodeluje že od l.2012, ko smo se, v okviru programa vseživljenjskega učenja – Comenius, udeležili pripravljalnega obiska v Gentu, Nizozemska. V letih 2013-2015 smo sodelovali v programu Comenius šolska partnerstva, Program vseživljenjskega učenja s projektom »Žaba, veverica, krava in 5 skrivnostnih prijateljev«. S sodelovanjem v projektu so naši otroci:

  • izboljšali socialne veščine, se učili, kako sprejeti novince in razvijati prijateljstva,
  • razvijali vedenje o različnih živalih in njihovih naravnih habitatih ter kako je najbolje poskrbeti zanje,
  • razvijali samozaupanje in spretnosti pri uporabi besedil in virtualnih medijev za pripovedovanje n zapis zgodb (IKT),
  • pridobivali in dokumentirali nove informacije o okolju, življenju in kulturi otrok iz drugih EU držav (družina, vrtec,oblačila, glasba...)

Vzgojiteljice so s sodelovanjem v projektu:

  • nadgradile  svoje pedagoške veščine pri delu z otroki v tujem jeziku/ kulturi in z opazovanjem svojih kolegov najmanj v eni partnerski šoli/vrtcu,
  • spoznale, da lahko obstajajo tudi drugi načini vodenja skupine, razreda, oddelka; drugačni kurikulumi, kot so ga poznali do sedaj,
  • se učile integrirati svoje vzgojne/ učne pristope na nove in kreativne načini,
  • se učile načrtovanja in organiziranja projektnega dela/ pristopa/ z otroki.

 

V okviru programa Erasmus+ je vrtec v letu 2014 sodeloval v projektu Infant Toddler Workshop UK/ Rainbow kids joga UK . Sodelujoči so se učili praktičnih in zabavnih načinov učenja joge, pozornosti in meditacije za otroke vseh starosti. Na tečaju so se naučili vrsto sodobnih znanj in tehnik, ki ji sedaj uporabljajo v praksi.

Svoje uspešno sodelovanje v projektih programa Erasmus+ KA1 individualna mobilnost smo nadaljevali s projekti:  Vrtec za 21. stoletje,  Različnost nas bogati, podobnost nas zbližuje in Bogatim sebe, da bom lahko obogatil svet. V letih 2016-2018 pa smo sodelovali v projektu Erasmus+ KA2 strateška partnerstva za šole z naslovom C.L.E.V.E.R.  Vrtec pa se z vzgojitelji in učitelji iz različnih državah, ki se ukvarjajo s podobnimi pedagoškimi pristopi na področju predšolske vzgoje, povezuje tudi preko portala eTwinning  ter tako prenaša, širi in pridobiva nova znanja in poglede na sodobno predšolsko vzgojo.

Vrtec za 21. stoletje

S projektom, ki je odražal potrebe, ki izhajajo iz strateškega načrta Vrtca Najdihojca, smo nadaljevali že začete oz. izvajane mednarodne projekte s katerimi je naš vrtec začel aktivnosti evropske mobilnosti. Z izbranimi novimi znanji in pridobljenimi praktičnimi veščinami smo želeli na predvidenem seminarju v tujini v vrtcu dopolniti, preoblikovati in vsebinsko obogatili obstoječo pedagoško prakso, najprej v izbranem, v naslednjih korakih pa še v drugih oddelkih vrtca.

Cilj projekta je bil omogočiti strokovnim delavcem razvoj njihovih strokovnih kompetenc za izboljšanje izobraževalnega procesa, ki je vključeval tudi spretnosti, pridobljene z mobilnostjo in razširiti možnosti za evropsko sodelovanje za posodobitev izvedbenega kurikula.

Strokovna delavka vrtca se je udeležila 7-dnevne delavnice  z naslovom "Teacher Training Course on Boal’s Methodology in Education" na Hrvaškem med 3. in 10. januarjem 2016.

A classroom with a door to the world 

Na tečaju smo spoznavali raznolikost evropskih kultur in razpravljali o vprašanjih vezanih na internacionalizacijo in modernizacijo predšolskega in šolskega kurikula. Tečaj se je izvajal na otoku Guadaloupe, ki je francoski čezmorski departma. Tečajniki smo bili pedagoški delavci iz Slovenije, Finske in Poljske.

Prvi dan smo bili radovedni in polni novih pričakovanj. Najprej smo soudeležencem predstavili pomen svojega imena ter ga razložili skozi zgodovinske in mitološke značilnosti. Nato je bila na vrsti predstavitev in okušanje tradicionalne hrane, ki jo je vsaka izmed udeleženk prinesla iz svoje države. Zanimiva je bila tudi predstavitev svojega poklica in države iz katere prihajaš ter naša pričakovanja glede tečaja. Življenje v določeni državi in profesionalna pot udeleženk je bila v nekaterih pogledih podobna, v nekaterih pogledih pa se je razlikovala.

Na otoku pripravljajo veliko morske hrane in veliko jedi pripravljenih  iz sadja (pražen kokos in ananas, bananin kruh…). Gojenje sadja je hkrati osnova za preživljanje prebivalcev zato imajo velike plantaže kakava, banan, manga, karambole, ananasa, sladkornega trsa …

Obiskali smo muzej Memorial Acte, ki je interaktivni muzej zgodovine otoka in njegovih prebivalcev.

V času trajanja tečaja smo trikrat obiskali lokalno osnovno šolo (Ecole de Grand Camp Parc), ki ima v svojem sklopu tudi vrtec. Izobraževalni sistem v Franciji nam je predstavila  učiteljica Juliette. Predstavila nam je nekaj učiteljev, ki učijo na tej šoli. Videlo se je, da imajo med seboj odprt in spoštljiv odnos. Povedali so nam, da njihov šolski sistem omogoča več vrst različne podpore otrokom, kadar  jo le-ti  potrebujejo.

Udeležili smo pouka in spoznali otroke. Oblečene so imeli uniforme, in sicer svetlo modre majice in kavbojke.  Na tej šoli poučujejo štiri tuje jezike. Povedali so nam, da se njihovo okolje hitro spreminja.  Okrog sebe slišijo veliko tujih jezikov, ne da bi kam potovali. Lahko  spoznavajo nove kulture in nove jezike.

Guadeloupe je otok, kjer se lahko na vsakem koraku srečamo s tradicijo, ki je pomemben člen njihove identitete. Skrbno jo čuvajo in ohranjajo, da je še vedno živa v tem hitro spreminjajočem se svetu.

Štefanija Pavlic

Teaching English to very young learnes

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju šolskega sektorja, program Erasmus+ spodbuja mobilnost posameznikov, vseh strokovnih delavcev, za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“).

Za strokovne delavce je odlična priložnost, da nadgradijo svoje kompetence na področjih, ki jih zanimajo, v kolikor se le ta skladajo s cilji Evropske unije ter organizacije, kjer je posameznik zaposlen.

Spodbujanje večjezičnosti je eden od ciljev, ki jih lahko najdemo v dokumentih Evropske unije, zato si jezikovna politika v posameznih državah prizadeva slediti tem ciljem z namenom razširjenja in zgodnjega učenja enega ali več tujih jezikov na primarni ali predšolski stopnji izobraževanja.

Zgodnje učenje tujega jezika v Sloveniji ni del kurikula za vrtce, zato učenje tujega jezika poteka v različnih oblikah. Čeprav je znanih veliko razlogov in prednosti za zgodnje učenje tujega jezika, mora le to, potekati na način, ki je prilagojen otrokovi starosti in zmožnostim.

Svoje znanje sem po magistrski nalogi z omenjeno temo, želela nadgraditi na tečaju, prilagojenem za vzgojitelje in učitelje, ki poučujejo tuji jezik v vrtcu ali na zgodnji primarni stopnji. Na strani “School Education Gateway”sem izbrala tečaj na jezikovni šoli v mestu St. Paul’s Bay.

“Alpha School of English” je uveljavljena jezikovna šola, potrjena od Ministrstva za izobraževanje in turizem na Malti. Ustanovljena je bila leta 1991 in že več kot 25 let organizira tečaje za otroke ter odrasle iz vsega sveta.

Široko paleto tečajev angleščine vodi mednarodna ekipa, predanih in visoko usposobljenih učiteljev, ki so hkrati tudi naravni govorci angleškega jezika.

Jezikovni tečaj “Teaching English to very young learners” (pre-school/early primary), je prilagojen za Erasmus+ programe in omogoča strokovnim delavcem, da izboljšajo svoje sposobnosti poučevanja tujega jezika. Na desetdnevnem tečaju si lahko udeleženci izmenjajo ideje in delijo prakse, ki jih uporabljajo pri poučevanju v svojem delovnem okolju. Udeleženci skupaj načrtujejo aktivnosti za zgodnje učenje tujega jezika in se pogovarjajo kako vključiti le te v kurikulum

(komunikacija, psiholingvistika, uporaba pripomočkov/materialov, pesmi, igre, drame, umetnosti in pripovedovanja zgodb).

V času mobilnosti sem se pridružila tudi skupini učiteljev, ki so želeli izpopolniti znanje angleškega jezika. Udeleženci so bili iz Nemčije, Finske in Francije. Cilj je bil izboljšati besedišče ter doseči sproščeno uporabo tujega jezika. Tako smo imeli na tečaju možnost se seznaniti s kulturno dediščino ter spoznati znamenitosti Malte.

Veliko smo se pogovovarjali o kulturnih razlikah in stereotipih, ki veljajo za določen narod. S to temo se velikokrat srečuje tudi osnovna šola v mestu St. Paul’s Bay, ki ima v sklopu tudi vrtec. V njo je namreč vključenih več kot tisoč otrok, dvajset različnih narodnosti. Malta ima dva uradna jezika, malteščino in angleščino, tako otroci že od ranega otroštva usvajajo oba jezika hkrati.

Izkušnje in znanja, pridobljene na mobilnosti, mi koristijo pri delu v oddelku, kjer s pomočjo igre uvajamo zgodnje učenje tujega jezika. Projekt pripomore k boljšemu poznavanju izobraževalnih sistemov v evropskih državah in omogoča posameznikom, da širijo svoja obzorja.

Daniela Košalin, mag. prof. pred. vzg.

Hidden in the Open Space

V mesecu aprilu sem se udeležila enotedenskega usposabljanja na Islandiji. Tema je zajemala preučevanje nesnovne kulturne dediščine v povezavi z naravo. Skupino je sestavljalo 6 pedagoških delavcev iz Estonije, Finske, Španije in Slovenije

Na Islandiji so se zaradi odročnosti od kopnega do danes ohranile stare legende. Njihovo zgodovino smo si ogledali v muzeju Saga, ki prikazuje poleg ostalega tudi njihovo povezanost z naravo.V današnjem času še vedno 90 %  prebivalcev Islandije verjame v viline in  škrate oziroma trole. Ljudje še vedno občutijo moč vilinov in škratov in  jim želijo ugajati. Če je pri kakšnih odločitvah kaj narobe so za vse krivi škrati.

Eden izmed primerov je novejši in govori o veliki skali, ki je stala na zelenici tik poleg glavne ceste v Reykjaviku. Pred petnajstimi leti so to skalo hoteli odstraniti, vendar se je ob vsakem poskusu kdo ponesrečil. Poskušali so tako dolgo dokler eden od tam zaposlenih gradbenih delavcev ni videl palčkov, ki domujejo ob skali. Vse poskuse odstranitve skale so opustili in v letu 2000 so jo po pogajanjih vendarle premaknili na palčkom željeno mesto, le 300 metrov v dolino k reki, kar smo šli tudi  mi pogledat.

Takšnih mest je po Islandiji res veliko in veliko smo jih tudi obiskali. En izmed teh mest  je bil ogled  skritih svetov v Hellisgerdi Parku, kjer naj bi domovali palčki kot je trdila Sigubjorg Karlsdottir. Po poklicu je vrtnarka, vendar pa na poseben način zazna druga bitja v naravi ali kar doma. Pred leti je skupaj z istomišlječimi narisala mesto Isafjorđur z zaznamki, kjer domujejo palčki ter druga pravljična bitja in nam ga tudi predstavila. Spoznali smo tudi Bjarna Harqarson in Magnusa Skarphedinssona, ki vodi Elifscholll - šolo za viline  in se udeležili predavanja o skritih ljudeh, ki so po njegovih trditvah vse okoli nas v Reykjaviku. Steinar Berg pa nam je predstavil zgodbe, ki jih piše o trolih na osnovi svojih izkušenj in vanje tudi  verjame.

Četrti dan smo obiskali umetnika Palla Gudmundssona,  ki se pogovarja s kamni in s pomočjo kamnov ustvarja pesmi, ki nam jih je predstavil. Do umetnikovega doma smo se vozili več kot dve uri in si tako ogledali še naravo oziroma fjorde, gejzire, tektonski jarek, vulkanske stene… pa tudi neskončna surova prostranstva.

Zadnji dan obiska smo se odpravili po ulicah Reykjavika do šole Vestturbaejarskoli. Pred šolo sta dve veliki steni z vikinškim znakom. V glavnem hodniku šole so na steni slike otrok, ki obiskujejo šolo. Slike so narisali otroci sami. Povedali so nam, da so imena otrok vezana na starše, in sicer, če je očetu ime Gunnar, bo hči dobila priimek Gunnarsdottir in sin Gunnarsson. Otroci obiskujejo osnovno šolo od sedemega do šestnajstega leta. Razrede ne ponavljajo ampak prehajajo iz primarnega na nižje sekundarno izobraževanje, kjer napredujejo po ravneh tudi do dvajsetega leta, ko se konča njihovo šolanje. Na šoli imajo učilnice kjer se otroci učijo spretnosti kot so šivanje, kuhanje, opravljanje manjših popravil in podobno. Najmočnejši so na področju matematike in naravoslovja. Učitelji pravijo, da boljšo kakovost lahko dosežejo le z ustrezno visoko izobraženim osebjem, ugodnim številčnim razmerjem med učitelji in učenci ter posebno skrbjo za otroke iz ogrorženih skupin, kar postavlja Islanijo na visoko mesto.

Zapisala, Štefanija Pavlic

Predstavitev vrtca

Strokovnim delavkam našega vrtca smo predstavile potek mobilnosti v gostujoči državi. Na sami predstavitvi so kolegice lahko poskušale tradiconalno hrano kot je pečena banana, bananin čips, ananasov čips, kokosovi hrustančki in podobno, ki smo ju prinesle z države gostiteljice. Kolegice, ki so prišle na predstavitev so bile zelo aktivne s svojimi komentarji, mnenji, predlogi… Zanimalo jih je veliko stvari, saj se v kratkem tudi same nameravajo udeležiti mobilnosti, kar pomeni, da se našem vrtcu že uspešno razvija internacionalizacija.

Predstavitev projektov:

Teaching English to very young learners (pre.school/early primary), usposabljanje v Alpha School  of English v St. Pauls Bay, Malta,
A Classroom With Door the World, usposabljanje v Les Abymes, Guadeloupe, Francija,
Hidden in the Open Space, usposabljanje v Reykjaviku, Islandija.

Zapisala,Štefanija Pavlic