Skip to content

Seznam strokovnih člankov 2009-2013

Božena Stritih

OBJAVLJENI STROKOVNI ČLANKI (2009-2013)

-> Podpora psihologa vzgojiteljici v vrtcu pri delu s potencialno nadarjenim otrokom

Objavljeno v: Juriševič, M., Gradišek, P., Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, Zbornik s posveta 25.1.2013, Pedagoška fakulteta Ljubljana 2013

 

-> Nadarjeni predšolski otroci – kaj se dogaja z njimi v javnih vrtcih?

Objavljeno na spletni strani pef.uni-lj.si in v: Jurišič M., Stritih, B., Posvetovanje  Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, Zbornik s posveta 27.1.2012, Pedagoška fakulteta Ljubljana 2012

 

-> Socialne kompetence predšolskih otrok – napovednik uspeha v šoli

Objavljeno v: Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka, Zbornik IV. Strokovne konference vzgojiteljev v vrtcih 2011, MiB d.o.o., Ljubljana 2011

 

-> Razvijanje inkluzivnega modela vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne – večinske oddelke vrtca s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Objavljeno v: Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, Zbornik III. Mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2010, MiB d.o.o, Ljubljana 2010

-> Prehajanje med programi vrtca

Članek je bil objavljen:  v reviji Vzgoja in izobraževanje, letnik XL, štev. 5-6, Ljubljana 2009